โปรแกรมระบบงานอีอาร์พีและซีอาร์เอ็ม (ERP/CRM Program)

มกราคม 20th, 2010 by admin No comments »

สามารถบริหารจัดการงานลูกค้าและคู่ค้า, ระบบงานขาย, ระบบงานซื้อ, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบคลังสินค้า, ระบบการเงิน, ระบบบัญชีแยกประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเองได้ มีซอร์ทโค๊ด 100% ไม่ต้องเรียนจาวาก็สามารถปรับแต่งเองได้

» Read more: โปรแกรมระบบงานอีอาร์พีและซีอาร์เอ็ม (ERP/CRM Program)

ทีมพัฒนาซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ท

มกราคม 19th, 2010 by admin No comments »

[PHP]

มีความสามารถ ในการพัฒนาโซลูชั่น โอเพ่นซอร์ท สำหรับธุรกิจ บนพื้นฐาน Apache, MySql, PHP เช่น ระบบตาม ที่ลูกค้าต้องการ, ออกแบบเวปไซต์ และการประยุกต์ ใช้ซอฟแวร์ สำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Joomla, Drupal, Oscommerce, Zend-Cart, Cube Cart และอื่นๆ

ระบบโอเพ่นซอร์ทดีอย่างไร หลายองค์กร เริ่มนำเอาซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ท มาใช้กันมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาเรื่อง ความปลอดภัย ทำให้หลายองค์กรไม่มั่นใจ แต่ข้อเท็จจริง คือ กว่า 90% เวปเซิร์ฟเวอร์ เป็น Apache ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์ท

ทีมพัฒนาซอฟแวร์ ASP.NET

มกราคม 18th, 2010 by admin No comments »

[ASP.NET]

ออกแบบ และให้คำปรึกษา ซอฟแวร์ แบบเวป แอพริเคชั่น ที่พัฒนาด้วย ASP.NET 3.0 หรือ 3.5 และ MSSQL 2005 หรือ 2008 เน้นซอฟแวร์ที่ต้องการ ความปลอดภัยสูง สามารถเข้า กับระบบวินโดว์เซิร์ฟเวอร์

ระบบที่ต้องการความมั่นใจ หลายบริษัทที่ ใช้ระบบซอฟแวร์ ของไมโครซอฟท์ ตั้งแต่เดสท๊อป ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น ระบบซอฟแวร์ หรือ แอพริเคชั่นที่พัฒนา จึงควร อยู่บน แพลทฟอร์มเดียวกัน เพื่อความสะดวก ในการดูแล

โซลูชั่นโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

กุมภาพันธ์ 14th, 2013 by admin No comments »

ความสามารถของโปรแกรม

1. สามารถสมัครสมาชิก ลาออก จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
2. กำหนดประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ค่าปรับได้เอง เช่น ดอกเบี้ยคงที่ หรือ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
3. รองรับจำนวนลูกหนี้เงินกู้ได้ไม่จำกัดจำนวน
4. รองรับชำระลูกหนี้เงินกู้แบบรายวัน รายเดือน
5. ออกใบเสร็จรับเงิน (จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็แล้วแต่เลือก)
6. มีตารางแสดงค่างวดเพื่อแสดงการรับเงิน หนี้ที่ค้างชำระ วันที่ต้องจ่าย รวมถึงการพิมพ์ออกมาเป็นการ์ดประวัติเพื่อตรวจสอบหมายเหตุต่างๆ
7. รายงานสำคัญสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์
8. รักษาความปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้งด้วยการกรอกรหัสผ่าน
9. ระบบตรวจสอบประวัติลูกหนี้ เช่น จ่ายตรงเวลา ก่อนเวลา
10. ระบบตรวจสอบห้ามกู้เกินวงเงินหุ้นที่มีอยู่
11. ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

12-2-2556 21-39-36 12-2-2556 21-39-47 12-2-2556 21-40-01 12-2-2556 21-40-11 12-2-2556 21-40-24 12-2-2556 21-40-31 12-2-2556 21-40-49 12-2-2556 21-41-03 12-2-2556 21-41-12 12-2-2556 21-41-19 12-2-2556 21-41-27 12-2-2556 21-41-37 12-2-2556 21-41-44 12-2-2556 21-41-55

โซลูชั่นบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management Control)

ธันวาคม 24th, 2012 by admin No comments »

สินค้าค้าคงคลัง ขาเข้า ขาออก รายการสั่งซื้อ ออกรายงาน

ดำเนินการออกและเปิดใบสั่งซื้อ Purchasing Order (PO)

 • เมื่อเลือกสินค้าในคลังสินค้า จะแสดงข้อมูลของผู้จำหน่าย หรือซัพพลายเออร์ ที่เคยสั่งซื้อสินค้านั้นๆ โดยอัตโนมัติ สามารถเชื่อมโยงมาแสดงเพื่อลดปัญหาคีย์ข้อมูลผิดตอนเปิดใบสั่งซื้อ
 • เมื่อต้องการซื้อสินค้าเข้าคลิงสินค้า ระบบจะแสดง ราคาที่เคยซื้อ ต่ำสุด หรือพิจารณาราคาโดยเฉลี่ย หรือพิจารณาราคาสูงสุด ในสินค้านั้นๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อการต่อรองราคา
 • เมื่อต้องการเปิดใบสั่งซื้อ  สามารถเชื่อมโยงรายละเอียดของสินค้าคงคลัง จากฐานข้อมูลสินค้าคงคลังนั้นมาแสดง เช่น ชื่อสต๊อก รายละเอียดของสต๊อกแต่ละตัว หน่วยนับ แพ็กกิ้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการให้นำมาใช้ร่วมการพิจารณาเปิด ใบสั่งซื้อ
 • คำนวณเวลาในการจัดส่งแบบอัตโนมัติ (Lead Time) และคำนวณว่ามีการล่าช้า หรือ ทันเวลา หรือ ก่อนเวลา เพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปผลิต หรือจัดส่งให้ลูกค้าทำกำหนดหรือไม่

สินค้าขาเข้า Stock In (SI)

 • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าของแต่ละสินค้า ที่สั่งแล้วยังไม่ได้ส่งว่าเป็นเท่าไหร่ สั่งตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงไหน และอื่นๆ
 • บอกจำนวนของสินค้าของแต่ละสินค้า ที่สั่งเข้ามาแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ ส่งเข้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงไหน ค้นหาด้วยการเลือกวันเริ่มต้น วันที่สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 • แจ้งจำนวนของสินค้าที่รอการจัดส่งในแต่ละสินค้าว่าเหลือเท่าไหร่
 • นำข้อมูลจากใบสั่งซื้อ เพื่อมาเปรียบเทียบว่าสั่งสินค้าเข้ามาคลังเท่าไหร่แล้วตอนนี้ เข้ามาครั้งที่หนึ่งจำนวนเท่าไหร่ ครั้งที่สองจำนวนเท่าไหร่ และเหลืออีกเท่าไหร่
 • แจ้งเตือนเมื่อถึงจุดต้องสั่งเพิ่ม (Safety Stock Threshold) จะเปรียบเทียบกับจำนวนที่มีอยู่และจะแสดงเป้นสีอัตโนมัติเมื่อถึงระดับที่ต้องสั่งสินค้าเพิ่ม
 • สามารถดึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดสินค้า หน่วยนับ มาใช้งานร่วมกับ สินค้าขาเข้าได้แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สินค้าขาออก เบิกสต็อก Stock Out (SO)

 • ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังแต่ละตัวก่อนเบิกออกไป
 • ไม่สามารถทำรายการเบิกสินค้าเกินกว่าจำนวนที่มีจริงในสินค้าคงคลังได้ ไม่ยอมให้ติดลบ
 • บอกจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ตั้งแตวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ ว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่ ค้นหาด้วยการเลือกวันเริ่มต้น และสิ้นสุด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังที่ได้เบิกไปแล้ว ในแต่ละตัว หลังจากเบิกไปแล้ว ว่าเบิกไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่
 • สามารถดึงข้อมูลอื่นๆ และเชื่อมโยง เช่น รายละเอียดสินค้า หน่วยนับ มาใช้งานร่วมกับสินค้าขาเข้าได้แบบอัตโตมัติ

การออกรหัสสินค้าคงคลัง

 • ระบบออกรหัสป้องกันการตั้งรหัสสินค้าซ้ำ
 • สามารถตั้งรูปแบบของรหัสสินค้าคงคลังเองได้

รายงานต่างๆ

 • ออกรายงานสินค้าขาเข้า Stock In (SI)
 • ออกรายงานสินค้าขาออก Stock Out (SO)
 • วิเคราะห์จำนวนสินค้าขาเข้า แต่ละประเภทสินค้าเป็นจำนวน เป็นเปอร์เซนต์ ในแต่ละช่วงเวลา รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี
 • วิเคราะห์จำนวนสินค้าที่ถูกเบิกไป ที่ถูกเบิกออกไป  แต่ละประเภทสินค้าเป็นจำนวน เป็นเปอร์เซนต์ ในแต่ละช่วงเวลา รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี
 • วิเคราะห์สินค้าคงคลังที่เหลือ เรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อวิเคราะห์ Dead Stock ต่อไปมาออกเป็นรายงานตามต้องการ

โซลูชั่นซอฟแวร์ที่เสนอแบ่งเป็นสองโซลูชั่น ทั้งสองโซลูชั่นเป็นการทำงานผ่านเว็บได้

 1. ซอฟแวร์แบบโอเพ่นซอร์ส
  1. Adempiere ERP/CRM
  2. Apache OFBiz
 2. ซอฟแวร์แบบคอมเมอร์เชียล
  1. OpenBravo ERP

รายชื่อ Open Source ERP & CRM Software

กันยายน 19th, 2010 by admin No comments »

OFBiz

The Open For Business (OFBiz) project is an open source enterprise automation software project licensed under the MIT Open Source License. By open source enterprise automation we mean: Open Source ERP, Open Source CRM, Open Source E-Business / E-Commerce, Open Source SCM, Open Source MRP, Open Source CMMS/EAM, and so on.

Hipergate

Hipergate is an open source web based application suite. It’s mission is to cover a full range of technical requirements in any organization. All applications are addressed from a browser, without needing any other additional software in the client computer. This suite is multi-company capable, and can be used in a single company, a corporate group or working as an ASP solution capable of serving an unlimited cuantity of single customers.

Compiere ERP

Compiere is a Open Source ERP software application with fully integrated CRM software solutions. Compiere is a fully integrated business solution for small-to-medium enterprises worldwide. Compiere is based on business process rather then departmental boundaries.

แหล่งที่มา ออราเคิล, SAP, อีอาร์พี, ซีอาร์เอ็ม

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

กรกฎาคม 29th, 2010 by admin No comments »

ตัวอย่างการพัฒนาเว็บแอพริเคชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ในกรณีนี้ จัดเก็บประวัติคนไข้ ข้อมูลส่วนตัว เบอร์ติดต่อ ฯลฯ สำหรับผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่ http://hospital.zilksoft.com

ร้านค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มกราคม 18th, 2010 by admin No comments »

เว็บไซต์ : 8dmall.com
คอนเซ็ป : จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านเว็บไซต์ ราคาพิเศษสำหรับผู้หญิง
ความต้องการของลูกค้า : ระบบตระกร้าสินค้าที่สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติ, ระบบควบคุมสต๊อก และสั่งซื้อออนไลน์ด้วยการโอนเงิน, ตัดบัตรเครดิต, เพย์พาล
โซลูชั่นที่นำเสนอ : ระบบเว็บร้านค้าออนไลน์มาเจนโต้ คอมเมิร์ช (Magento Commerce)

เครื่องเติมเงินมือถือออนไลน์ 4 ระบบ

มกราคม 18th, 2010 by admin No comments »

เว็บไซต์ : feeltop.net84.net
คอนเซ็ป : ตู้เติมเงินมือถือรุ่นล่าสุด มีรายงานผ่านเนท มีคอลเซนเตอร์ และราคาถูก
ความต้องการของลูกค้า : เว็บไซต์แสดงสินค้าและบริการของบริษัท ในรูปแบบธุรกิจ
โซลูชั่นที่นำเสนอ : ระบบเว็บไซต์ CMS สำเร็จรูป

SME Enterprise Resource Planing Community

มกราคม 18th, 2010 by admin No comments »

เว็บไซต์ : smeerp.com
คอนเซ็ป : Open source ERPs, databases, OSs, virtualization, marketplace
ความต้องการของลูกค้า : Simple community such as questions and answers
โซลูชั่นที่นำเสนอ : phpBB

ไทย เจเนรัล บอดี้ แอนด์ เพ้นท์

มกราคม 18th, 2010 by admin No comments »

เว็บไซต์ : paint4car.com
คอนเซ็ป : ศูนย์บริการซ่อมสีรถยนต์ และตัวถังด้วยมาตรฐาน คุณภาพ ที่เดียวที่กล้ารับประกัน
ความต้องการของลูกค้า : เว็บไซต์ของบริษัทแสดงผลงาน, เบอร์ติดต่อ และแผนที่เดินทาง
โซลูชั่นที่นำเสนอ : ระบบเว็บไซต์ CMS สำเร็จรูป