ทีมพัฒนาซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ท

มกราคม 19th, 2010 by admin Leave a reply »

[PHP]

มีความสามารถ ในการพัฒนาโซลูชั่น โอเพ่นซอร์ท สำหรับธุรกิจ บนพื้นฐาน Apache, MySql, PHP เช่น ระบบตาม ที่ลูกค้าต้องการ, ออกแบบเวปไซต์ และการประยุกต์ ใช้ซอฟแวร์ สำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Joomla, Drupal, Oscommerce, Zend-Cart, Cube Cart และอื่นๆ

ระบบโอเพ่นซอร์ทดีอย่างไร หลายองค์กร เริ่มนำเอาซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ท มาใช้กันมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาเรื่อง ความปลอดภัย ทำให้หลายองค์กรไม่มั่นใจ แต่ข้อเท็จจริง คือ กว่า 90% เวปเซิร์ฟเวอร์ เป็น Apache ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์ท

Advertisement

Comments are closed.