Archive for the ‘เว็บแอพริเคชั่น’ category

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

กรกฎาคม 29th, 2010

ตัวอย่างการพัฒนาเว็บแอพริเคชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ในกรณีนี้ จัดเก็บประวัติคนไข้ ข้อมูลส่วนตัว เบอร์ติดต่อ ฯลฯ สำหรับผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่ http://hospital.zilksoft.com

ทีมพัฒนาซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ท

มกราคม 19th, 2010

[PHP]

มีความสามารถ ในการพัฒนาโซลูชั่น โอเพ่นซอร์ท สำหรับธุรกิจ บนพื้นฐาน Apache, MySql, PHP เช่น ระบบตาม ที่ลูกค้าต้องการ, ออกแบบเวปไซต์ และการประยุกต์ ใช้ซอฟแวร์ สำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Joomla, Drupal, Oscommerce, Zend-Cart, Cube Cart และอื่นๆ

ระบบโอเพ่นซอร์ทดีอย่างไร หลายองค์กร เริ่มนำเอาซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ท มาใช้กันมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาเรื่อง ความปลอดภัย ทำให้หลายองค์กรไม่มั่นใจ แต่ข้อเท็จจริง คือ กว่า 90% เวปเซิร์ฟเวอร์ เป็น Apache ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์ท

ทีมพัฒนาซอฟแวร์ ASP.NET

มกราคม 18th, 2010

[ASP.NET]

ออกแบบ และให้คำปรึกษา ซอฟแวร์ แบบเวป แอพริเคชั่น ที่พัฒนาด้วย ASP.NET 3.0 หรือ 3.5 และ MSSQL 2005 หรือ 2008 เน้นซอฟแวร์ที่ต้องการ ความปลอดภัยสูง สามารถเข้า กับระบบวินโดว์เซิร์ฟเวอร์

ระบบที่ต้องการความมั่นใจ หลายบริษัทที่ ใช้ระบบซอฟแวร์ ของไมโครซอฟท์ ตั้งแต่เดสท๊อป ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น ระบบซอฟแวร์ หรือ แอพริเคชั่นที่พัฒนา จึงควร อยู่บน แพลทฟอร์มเดียวกัน เพื่อความสะดวก ในการดูแล