Posts Tagged ‘MS SQL’

ทีมพัฒนาซอฟแวร์ ASP.NET

มกราคม 18th, 2010

[ASP.NET]

ออกแบบ และให้คำปรึกษา ซอฟแวร์ แบบเวป แอพริเคชั่น ที่พัฒนาด้วย ASP.NET 3.0 หรือ 3.5 และ MSSQL 2005 หรือ 2008 เน้นซอฟแวร์ที่ต้องการ ความปลอดภัยสูง สามารถเข้า กับระบบวินโดว์เซิร์ฟเวอร์

ระบบที่ต้องการความมั่นใจ หลายบริษัทที่ ใช้ระบบซอฟแวร์ ของไมโครซอฟท์ ตั้งแต่เดสท๊อป ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น ระบบซอฟแวร์ หรือ แอพริเคชั่นที่พัฒนา จึงควร อยู่บน แพลทฟอร์มเดียวกัน เพื่อความสะดวก ในการดูแล