งานที่กำลังทำ

ลิสรายชื่อลูกค้าที่กำลังให้บริการอยู่ ปัจจุบันเรามีพนักงานเพียง 1 คน ซึ่งผมเอง ดังนั้นจึงรับได้ไม่เกิน 2 งานครับ รายชื่องานที่ยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับบริษัทที่ปิดโปรเจคแล้ว รายชื่อจะขึ้นอยู่ที่หน้าแรกครับ

  • เว็บส่วนบุคคล คุณ โอ เทพรัตน์ สงเคราะห์
  • บริษัทช็อคโกแล็ต (ปกปิด)
  • บริษัทสมุนไพรว่านหางจรเข้ (ปกปิด)
  • พัฒนาซอฟแวร์ข้อสอบ และฐานข้อมูล (ปกปิด)
  • พัฒนาซอฟแวร์คลังสินค้า และฐานข้อมูล (ปกปิด)
  • พัฒนาซอฟแวร์บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ธนาคาร (ปกปิด)
  • บริษัทโครดี้ โซลูชั่น จำกัด

Comments are closed.